Фізика. 8 клас. (70 год)

МЕХАНІЧНИЙ РУХ (12 год)

1. Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Пройдений тілом шлях. Швидкість руху та одиниці швидкості. Вимірювання швидкості руху тіла.

2. Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху. Прямолінійний рівномірний рух. Графіки руху тіла.

3. Обертальний рух тіла. Період обертання. Мiсяць — природний супутник Землі.

4. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник.

5. Звук. Джерела і приймачі звуку. Характеристики звуку. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку. Швидкість поширення звуку. Сприймання звуку людиною. Інфразвук та ультразвук. Вплив звуків на живі організми.Читати далі

Фізика. 9 клас. (70 годин)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ (7 год.)

1. Інструктаж з техніки безпеки. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричного заряду.

2. Лаб. р.№1"Дослідження взаємодії заряджених тіл"

3. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду.

4. Електричне поле. Взаємодія зарядів. Закон Кулона.

5. Розв’язування задач.

6. Узагальнення і систематизація теми

7. Контрольна робота №1.Читати далі

У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими навчальними програмами, які створено на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

В основній школі (7-9 кл.) вивчається завершений базовий курс фізики, який закладає основи фізичних знань. Навчання фізики у 7-9 класах проводитиметься за програмою «Фізика. Астрономія.» (Київ: Ірпінь, 2005). У 8-9 класах з поглибленим вивченням фізики викладання здійснюватиметься відповідно до «Збірника навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу» (Київ: Вікторія, 2009). Зазначені програми також розміщено в журналах «Фізика та астрономія в школі» (№3-4, 2010), «Фізика в школах України» (№2, 2009), газеті «Фізика» (№23, 2009) та на офіційному сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

У таблиці наведено розподіл кількості годин на викладання фізики в основній школі:

таблиця 1 Читати далі

На календарі 1 серпня, через місяць розпочнуться навчальні,трудові будні. Кожен з учителів вже відпочив, набрався сил, і вже збирається з думками, які новинки ввести для своїх учнів, щоб новий навчальний рік став ще цікавішим.

Microsoft пропонує своїм користувачам нові шаблони для презентацій, які підвищать увагу учнів та сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу.

Будь ласка, ознайомтесь та використовуйте їх в своїй роботі:

скачати шаблони

Студенти не будуть вчитися по суботах у 2011-2012 навчальному році, щоб раніше звільнити місця в гуртожитках для вболівальників Євро-2012.

Про це заявив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник.

“Фахівці зараз працюють. Якихось підстав для тривоги немає. Студенти не будуть вчитися по суботах”, – заявив міністр, повідомивши, що буде розроблений інший календарний план на 2011-2012 навчальний рік.

За його словами, питання навчального процесу є проблемою не лише університетів, які повинні закінчити навчання раніше, але це пов’язано також і з зовнішнім незалежним оцінюванням, і завершенням навчання у середніх загальноосвітніх школах.

Табачник припустив, що можливе збільшення кількості занять на день у вузах. “Ми зробимо вузам тільки рекомендації, а далі кожен університет зробить все самостійно … Навчальний рік кожен спланує, виходячи з рекомендацій, але без будь-яких революцій і державних потрясінь”, – підкреслив він.

Табачник зазначив, що в чотирьох містах, які прийматимуть чемпіонат необхідно раніше закінчити навчальний рік, оскільки гуртожитки вузів стануть місцями розміщення уболівальників Євро-2012.

Нагадаємо, на початку березня ЗМІ повідомляли що студентів можуть змусити вчитися по суботах, щоб раніше звільнити гуртожитки для вболівальників Євро-2012.

Станом на 18.30 год. 25 липня 2011 року, кількість поданих заяв абітурієнтів становить понад 750 тисяч, перевірених атестатів абітурієнтів – 230 тисяч.

Відбулися і деякі зміни у ТОП-10 найпопулярніших серед абітурієнтів ВНЗ:

- 23000 - Національний університет «Львівська політехніка»;

- 22000 - Львівський національний університет імені Івана Франка;

- 21500 - Національний технічний університет України «КПІ»;

- 21000 - Національний авіаційний університет;

- 20500 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- 16500 - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

- 14000 - Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

- 13000 - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

- 12600 - Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;

-11000 - Волинський національний університет імені Лесі Українки.

У час науково-технічного прогресу й переходу до нового змісту освіти помітно зростає роль експерименту в навчанні фізики в школі. Система демонстраційних, фронтальних і домашніх дослідів, експериментальних задач, фронтальних лабораторних робіт та фізичного практикуму сприяє глибшому й усебічному засвоєнню програмного матеріалу, допомагає учням ознайомитись з принципами вимірювання фізичних величин, оволодіти способами і технікою вимірювань, а також методами аналізу похибок.

Експеримент у шкільному курсі фізики – це відображення наукового методу дослідження, що властивий науці фізиці. Постановка дослідів і спостережень має велике значення для ознайомлення учнів із сутністю експериментального методу, з його роллю в наукових дослідженнях з фізики, а також для озброєння школярів деякими практичними навичками. Вивчення явищ на основі фізичного експерименту сприяє формуванню наукового світогляду учнів, більш глибокому засвоєнню фізичних законів, підвищує інтерес школярів до вивчення предмета.

Процес навчання фізики полягає в послідовному формуванні нових для учнів фізичних понять і теорій на основі небагатьох фундаментальних положень, що опираються на дослід. У ході цього процесу знаходить відображення індуктивний характер встановлення основних фізичних закономірностей на базі експерименту і дедуктивний характер виведення наслідків із встановлених таким чином закономірностей з використанням доступного для учнів математичного апарату. Експеримент в навчальному процесі відіграє важливу роль, особливо це стосується фізики, адже його використання дозволяє:

• показати явища, що вивчаються, в педагогічно трансформованому вигляді і тим самим створити необхідну експериментальну базу для їх вивчення;

• проілюструвати встановлені в науці закони і закономірності в доступному для учнів вигляді і зробити їх зміст зрозумілим для учнів;

• підвищити наочність викладання;

• ознайомити учнів з експериментальним методом дослідження фізичних явищ;

• показати застосування фізичних явищ, що вивчаються, в техніці, технологіях та побуті;

• посилити інтерес учнів до вивчення фізики;

• формувати політехнічні та дослідно-експериментаторські навички. Читати далі