Навчання

Підписатись на цю категорію по RSS

Методичні рекомендації щодо викладання фізики у 2017/2018 навчальному році

У 2017-2018 навчальному році в основній школі завершується перехід на навчальні програми, розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392 і затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 664 від 06.06.2012 року зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585. У зв’язку з прийняттям Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року в поточному році навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів були оновлені.Читати далі

На календарі 1 серпня, через місяць розпочнуться навчальні,трудові будні. Кожен з учителів вже відпочив, набрався сил, і вже збирається з думками, які новинки ввести для своїх учнів, щоб новий навчальний рік став ще цікавішим.

Microsoft пропонує своїм користувачам нові шаблони для презентацій, які підвищать увагу учнів та сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу.

Будь ласка, ознайомтесь та використовуйте їх в своїй роботі:

скачати шаблони

Студенти не будуть вчитися по суботах у 2011-2012 навчальному році, щоб раніше звільнити місця в гуртожитках для вболівальників Євро-2012.

Про це заявив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник.

“Фахівці зараз працюють. Якихось підстав для тривоги немає. Студенти не будуть вчитися по суботах”, – заявив міністр, повідомивши, що буде розроблений інший календарний план на 2011-2012 навчальний рік.

За його словами, питання навчального процесу є проблемою не лише університетів, які повинні закінчити навчання раніше, але це пов’язано також і з зовнішнім незалежним оцінюванням, і завершенням навчання у середніх загальноосвітніх школах.

Табачник припустив, що можливе збільшення кількості занять на день у вузах. “Ми зробимо вузам тільки рекомендації, а далі кожен університет зробить все самостійно … Навчальний рік кожен спланує, виходячи з рекомендацій, але без будь-яких революцій і державних потрясінь”, – підкреслив він.

Табачник зазначив, що в чотирьох містах, які прийматимуть чемпіонат необхідно раніше закінчити навчальний рік, оскільки гуртожитки вузів стануть місцями розміщення уболівальників Євро-2012.

Нагадаємо, на початку березня ЗМІ повідомляли що студентів можуть змусити вчитися по суботах, щоб раніше звільнити гуртожитки для вболівальників Євро-2012.

У час науково-технічного прогресу й переходу до нового змісту освіти помітно зростає роль експерименту в навчанні фізики в школі. Система демонстраційних, фронтальних і домашніх дослідів, експериментальних задач, фронтальних лабораторних робіт та фізичного практикуму сприяє глибшому й усебічному засвоєнню програмного матеріалу, допомагає учням ознайомитись з принципами вимірювання фізичних величин, оволодіти способами і технікою вимірювань, а також методами аналізу похибок.

Експеримент у шкільному курсі фізики – це відображення наукового методу дослідження, що властивий науці фізиці. Постановка дослідів і спостережень має велике значення для ознайомлення учнів із сутністю експериментального методу, з його роллю в наукових дослідженнях з фізики, а також для озброєння школярів деякими практичними навичками. Вивчення явищ на основі фізичного експерименту сприяє формуванню наукового світогляду учнів, більш глибокому засвоєнню фізичних законів, підвищує інтерес школярів до вивчення предмета.

Процес навчання фізики полягає в послідовному формуванні нових для учнів фізичних понять і теорій на основі небагатьох фундаментальних положень, що опираються на дослід. У ході цього процесу знаходить відображення індуктивний характер встановлення основних фізичних закономірностей на базі експерименту і дедуктивний характер виведення наслідків із встановлених таким чином закономірностей з використанням доступного для учнів математичного апарату. Експеримент в навчальному процесі відіграє важливу роль, особливо це стосується фізики, адже його використання дозволяє:

• показати явища, що вивчаються, в педагогічно трансформованому вигляді і тим самим створити необхідну експериментальну базу для їх вивчення;

• проілюструвати встановлені в науці закони і закономірності в доступному для учнів вигляді і зробити їх зміст зрозумілим для учнів;

• підвищити наочність викладання;

• ознайомити учнів з експериментальним методом дослідження фізичних явищ;

• показати застосування фізичних явищ, що вивчаються, в техніці, технологіях та побуті;

• посилити інтерес учнів до вивчення фізики;

• формувати політехнічні та дослідно-експериментаторські навички. Читати далі

Основні типи уроків у сучасній школі:

• комбіновані (змішані) уроки;

• уроки засвоєння нових знань;

• уроки формування навичок і вмінь;

• уроки узагальнення і систематизації знань;

• уроки практичного застосування знань, навичок і умінь;

• уроки контролю і корекції знань, навичок і вмінь.