Збірка задач з теми "Термодинаміка"

Задача 1.

Вважаючи, що внутрішня енергія ідеального газу складається з кінетичної енергії всіх його молекул, обчисліть , яку внутрішню енергію має 500г гелію при температурі Т= 300К.

Дано: Розв'язання:

m = 500г 0,5кг Гелій - одноатомний газ. Вважатимемо

М = 4*10-3 кг/моль його ідеальним. Тоді Е = 3kT/2 - середня

Т = 300К кінетична енергія одного атома;

R = 8,31 Дж/моль*К k – стала Больцмана.

N = m Nа/М – кількість атомів, де Nа -

U - ? число Авогадро.

Отже, U = E*N = (3kT/2)*( m Nа/М) = 3mRT/2M$

[ U ] = (кг*Дж *К*моль)/ (кг*моль*К) = Дж

U = (3*0,5*8?31*300)/(2*4*10-3) = 4,67*105 (Дж)

Відповідь: 4,67*105 Дж

Задача 2.

Визначити роботу розширення 20л газу при ізобарному нагріві від 270С до 1200С. Тиск газу 80 кПа.

Дано: Розв'язання:

V1 = 20л 20*10-3 м3 Для визначення роботи необхідно визначити

Т1 = 270С 300К зміну об'єму газу, так як невідомо V2

Т2 = 1200С 397К A = Р(V2 – V1)

Р = 80 кПа 80*103 Па При постійному тиску маємо

співвідношення V1/V2 = T1/T2

А - ? V2 = V1*T2 /T1

А = Р ( (V1*T2 /T1) - V1 )[cut]

[ А ] = Па м3 = (Н/м2) *м3 = Н*м = Дж

А = 80*103 ( (20*10-3*397 / 300) - 20*10-3) = 500 Дж

Відповідь: 500 Дж

Задача 3.

На скільки змінилась внутрішня енергія газу, який виконав роботу 50 кДж, коли отримав кількість теплоти 85 кДж?

Дано: Розв'язання:

А = 50 кДж 50*103 Дж В цьому випадку запишемо формулу

Q = 85 кДж 85*103 Дж І закону термодинаміки так

Q = ∆U + A

∆U - ? ∆U = Q – А

[ U ] = Дж – Дж = Дж

∆U = 85*103 - 50*103 = 35*103 (Дж)

Відповідь: збільшиться на 35*103 Дж.

Задача 4.

Одноатомному газу, кількістю речовини 2 моля, передано кількість теплоти 1,2 кДж. При цьому газ виконав роботу 600 Дж. На скільки змінилась температура газу?

Дано: Розв'язання:

ν = 2 моль І закон термодинаміки для цього

Q = 1,2 кДж 1,2*103 Дж випадку має вигляд

А = 600 Дж Q = ∆U + A

Зміна внутрішньої енергії одноатомного

∆Т - ? газу ∆U = 3mR∆T/2M

а кількість речовини визначимо ν = m/М ∆U = 3 ν R∆T/2

Рівняння І закону термодинаміки стане

Q = (3 ν R∆T/2) + А 3 ν R∆T/2 = Q – А

∆Т = (Q – А)*2/3 ν R

[∆Т] = Дж*моль*К/моль*Дж = К

∆Т = (1200 – 600)*2/3*2*8,31= 24 (К)

Відповідь: збільшилась на 24 К.

Задача 5.

Гелій масою 1,1 кг ізобарно нагріли на 810 К. Необхідно знайти: 1) роботу, що здійснив гелій; 2) кількість теплоти, що передано гелію; 3) зміну внутрішньої енергії.

Дано: Розв'язання:

m = 1,1 кг Q = ∆U + A

∆Т = 810 К ∆U = 3mR∆T/2M

А = mR∆T/M

А - ? М = 4*10-3 кг/моль

Q - ? R = 8,31 Дж/моль*К

∆U - ? [А] = кг*Дж*К*моль/кг*моль*К = Дж

А = 1,1 *8,31*810/4*10-3 = 1,85*106 (Дж)

[∆U] = кг*Дж*К*моль/кг*моль*К = Дж

∆U = 3*1,1*8,31*810/2*4*10-3 = 2,775*106 (Дж)

Q = 1,85*106 + 2,775*106 = 4,625*106 (Дж)

Відповідь: 1) 1,85*106 (Дж) 2) 4,625*106 (Дж) 3) 2,775*106 (Дж).

Задачі для самостійної роботи:

Задача 1.

У стальному чайнику масою 1,2 кг знаходиться вода масою 1.9 кг при температурі 20 0С. В чайник занурюють нагрітий у окропі брусок масою 1.5 кг. З якої речовини зроблено брусок, якщо температура в чайнику збільшилась до 25 0С? (відповідь: мідь)

Задача 2.

Скільки дров необхідно спалити в пічці з ККД 40%, для того щоб отримати з 200 кг снігу, якого температура – 10 0С, воду температурою 20 0С?

Задача 3.

Стальний та алюмінієвий бруски однакового розміру знаходяться за температурою 0 0С. Для плавлення якого з них необхідно більша кількість теплоти? У скільки разів більша? (відповідь: стального, в 2,2 рази)

Задача 4.

Якщо спалити 200 г бензину, воду масою 8 кг нагрівають від 20 0С до 100 0С. Частина води при цьому випаровується. Скільки воли випарується, якщо ККД нагрівача дорівнює 40%? (відповідь: 0,43 кг)

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru mail.ru ya.ru blogger.com liveinternet.ru livejournal.ru memori.ru google.com yandex.ru del.icio.us
Залиште коментар!

grin LOL cheese smile wink smirk rolleyes confused surprised big surprise tongue laugh tongue rolleye tongue wink raspberry blank stare long face ohh grrr gulp oh oh downer red face sick shut eye hmmm mad angry zipper kiss shock cool smile cool smirk cool grin cool hmm cool mad cool cheese vampire snake excaim question

Коментар буде опубліковано після перевірки

Ім'я і сайт використовуються тільки при реєстрації

Авторизація Увійти через Loginza Facebook.

(обязательно)