Календарно-тематичний план з фізики

Фізика. 8 клас. (70 год)

МЕХАНІЧНИЙ РУХ (12 год)

1. Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Пройдений тілом шлях. Швидкість руху та одиниці швидкості. Вимірювання швидкості руху тіла.

2. Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху. Прямолінійний рівномірний рух. Графіки руху тіла.

3. Обертальний рух тіла. Період обертання. Мiсяць — природний супутник Землі.

4. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник.

5. Звук. Джерела і приймачі звуку. Характеристики звуку. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку. Швидкість поширення звуку. Сприймання звуку людиною. Інфразвук та ультразвук. Вплив звуків на живі організми.Читати далі

Фізика. 9 клас. (70 годин)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ (7 год.)

1. Інструктаж з техніки безпеки. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричного заряду.

2. Лаб. р.№1"Дослідження взаємодії заряджених тіл"

3. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду.

4. Електричне поле. Взаємодія зарядів. Закон Кулона.

5. Розв’язування задач.

6. Узагальнення і систематизація теми

7. Контрольна робота №1.Читати далі