Календарно-тематичний план з фізики 8 клас

Фізика. 8 клас. (70 год)

МЕХАНІЧНИЙ РУХ (12 год)

1. Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Пройдений тілом шлях. Швидкість руху та одиниці швидкості. Вимірювання швидкості руху тіла.

2. Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху. Прямолінійний рівномірний рух. Графіки руху тіла.

3. Обертальний рух тіла. Період обертання. Мiсяць — природний супутник Землі.

4. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник.

5. Звук. Джерела і приймачі звуку. Характеристики звуку. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку. Швидкість поширення звуку. Сприймання звуку людиною. Інфразвук та ультразвук. Вплив звуків на живі організми.

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ (20 год)

6. Взаємодія тіл. Результат взаємодії — деформація і зміна швидкості. Інерція. Маса як міра інертності тіла. Сила та одиниці сили. Графічне зображення сили. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої. Рівновага сил.

7. Момент сили. Умова рівноваги важеля. Блок. Прості механізми.

8. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометри.

9. Земне тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.

10. Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.

11. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску. Тиск рідин і газів. Манометри. Закон Паскаля. Сполучені посудини. Насоси.

12. Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі. Барометри. Залежність тиску атмосфери від висоти.

13. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Гідростатичне зважування. Умови плавання тіл.

РОБОТА І ЕНЕРГІЯ (10 год)

14. Механічна робота. Одиниці роботи. Потужність та одиниці її вимірювання.

15. Кінетична і потенціальна енергії. Перетворення одного виду механічної енергії в інший. Закон збереження механічної енергії.

16. Машини і механізми. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів. “Золоте правило” механіки.

КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ТЕПЛОВІ МАШИНИ (20 год)

17. Тепловий стан тіл. Температура тіла. Вимірювання температури. Внутрішня енергія та способи її зміни. Теплообмін. Види теплопередачі. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Тепловий баланс.

18. Теплота згоряння палива. ККД нагрівника.

19. Плавлення і кристалізація твердих тіл. Температура плавлення. Питома теплота плавлення.

20. Випаровування і конденсація рідин. Вода в різних агрегатних станах. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення.

21. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. Принцип дії теплових машин. Теплові двигуни. Двигун внутрішнього згоряння. Екологічні проблеми використання теплових машин.

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru mail.ru ya.ru blogger.com liveinternet.ru livejournal.ru memori.ru google.com yandex.ru del.icio.us
Залиште коментар!

grin LOL cheese smile wink smirk rolleyes confused surprised big surprise tongue laugh tongue rolleye tongue wink raspberry blank stare long face ohh grrr gulp oh oh downer red face sick shut eye hmmm mad angry zipper kiss shock cool smile cool smirk cool grin cool hmm cool mad cool cheese vampire snake excaim question

Коментар буде опубліковано після перевірки

Ім'я і сайт використовуються тільки при реєстрації

Авторизація Увійти через Loginza Facebook.

(обязательно)