Календарно-тематичний план з фізики 7 клас

Фізика. 7 клас. 35 год

ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗІКУ (8 год)

1.Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища.

2.Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Фізичні величини та їх одиниці. Лабораторна робота № 1. „Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті .”

3.Вимірювання та вимірювальні прилади. Розв'язування задач. Лабораторна робота № 2. „Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки приладу.”

4.Зв'язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики.

5.Навколишній світ, в якому ми живемо. Мікро-, макро- і мегасвіти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу. Лабораторна робота № 3. „Вимірювання часу (метроном, секундомір, годинник).”

6.Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об'єм та одиниці об'єму. Лабораторна робота № 4. „Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні.”

7.Лабораторна робота № 5. „Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і газів.”

8.Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила — міра взаємодії. Енергія.

9.Тематичне оцінювання № 1.

БУДОВА РЕЧОВИНИ (7 год)

1.Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси.

Вимірювання маси тіл.

2.Лабораторна робота № 6. „Вимірювання маси тіл.”

3.Будова речовини. Атоми та молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія. Лабораторна робота № 7. „Дослідження явища дифузії

в рідинах і газах.”

4.Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури

5.Густина речовини. Розв'язування задач.

6.Лабораторна робота № 8. „Визначення густини твердих

тіл і рідин .”

7.Розв΄язування задач

8.Тематичне оцінювання № 2.

СВІТЛОВІ ЯВИЩА (15 год)

1.Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне й місячне затемнення.

2.Фотометрія. Сила світла й освітленість.

3.Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало.

4.Лабораторна робота № 9 . „Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала.”

5.Розв'язування задач на прямолінійне поширення та відбивання світла

6.Тематичне оцінювання № 3.

7.Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ

8.Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори. Лабораторна робота №10. „Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору.”

9.Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи.

10.Побудова зображень, що дає тонка лінза.

11.Лабораторна робота № 11. „Визначення фокусної відстані тонкої лінзи.”

12.Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади. Лабораторна робота № 12. „Складання найпростішого оптичного приладу.”

13.Розв΄язування задач

14.Тематичне оцінювання № 4.

15.Підсумковий урок

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru mail.ru ya.ru blogger.com liveinternet.ru livejournal.ru memori.ru google.com yandex.ru del.icio.us
Залиште коментар!

grin LOL cheese smile wink smirk rolleyes confused surprised big surprise tongue laugh tongue rolleye tongue wink raspberry blank stare long face ohh grrr gulp oh oh downer red face sick shut eye hmmm mad angry zipper kiss shock cool smile cool smirk cool grin cool hmm cool mad cool cheese vampire snake excaim question

Коментар буде опубліковано після перевірки

Ім'я і сайт використовуються тільки при реєстрації

Авторизація Увійти через Loginza Facebook.

(обязательно)