Відкритий урок з астрономії

Відкритий урок з астрономії

Тема: земля,фізичні характеристики, обертання навколо своєї осі й навколо Сонця. Прецесія осі обертання землі. причини змін пір року,зміна дня і ночі.

Мета: розкрити основні поняття фізичних характеристик Землі,пояснити явище прецесії , нутації, а також причини змін пір року,зміна дня і ночі.

Тип уроку: уроки засвоєння нових знань.

Хід уроку

1. організаційний момент

 перевірка відсутніх,

 проведення самостійної роботи

1.перший закон Кеплера

2. перигелій ( найближча точка)

3.ексцентриситет

4.афелій ( найдальша точка)

5.другий закон Кеплера

6. третій закон Ньотона

7.сидеричний період

8.синодичний період

9.що називають вузлами

10.які різновиди вузлів

11.висхідний вузол (площина починає підніматися над площиною екліптики в пн.. частині небесної сфери)

12.нисхідний вузол(площина починає опускатися над площиною екліптики в пд.. частині небесної сфери)

2. подача нового матеріалу ( подача нового матеріалу супроводжується розповідями учнів ” реферати”, а також презентаціями на інтерактивній дошці)

3. теми рефератів: 1. « Історія виникнення планети «Земля»

2. « Атмосфера Землі»

3. « Геологічна будова»

На сьогоднішньому уроці ми будемо вивчати дуже цікаву тему. На цю тему ви задавали багато питань. І саме сьогодні на них ви почуєте відповіді.

— У мене в руках є конверт, в якому знаходяться дві загадки, які допоможуть вам визначити, яка тема нашого заняття.

1. Жовта паляниця над дахом повисла. (Сонце)

2. На чорному полі срібний пастух золоті вівці пасе. (Місяць і зорі)

3. Чорна корова всіх поборола, а білий віл па ноги усіх звів. (День і ніч)

— Ми вивчатимемо обертання планету Земля,обертання її навколо своєї осі та чому буває день і ніч.

Земля — це третя від Сонця планета Сонячної системи, єдина планета, на якій відоме життя, домівка людства.

Історія.

Творення Землі і початковий етап її розвитку (тривалістю приблизно 1,2 млрд. років) належать до догеологічної історії. Абсолютний вік найдревніших гірських порід складає понад 3,5 млрд. років і, починаючи з цього моменту, веде відлік геологічна історія Землі, яка поділяється на два нерівних етапи: докембрій, що займає приблизно 5/6 усього геологічного літочислення (близько 3 млрд. років), і фанерозой, що охоплює останні 570 млн. років. Близько 3-3,5 млрд. років тому в результаті закономірної еволюції матерії на Землі виникло життя, почався розвиток біосфери — сукупності всіх живих організмів (так звана жива речовина Землі), яка суттєво вплинула на розвиток атмосфери, гідросфери й геосфери (принаймні в частині осадової оболонки).

Новий фактор, що справляє могутній вплив на біосферу та навіть геосферу — діяльність людства, що з'явилося на Землі після появи (в результаті еволюції) людини менш ніж 3 млн. років тому (єдності щодо датування не досягнуто й деякі дослідники вважають — 7 млн. років тому). Відповідно, у процесі розвитку біосфери виділяють утворення й подальший розвиток ноосфери.

Високий темп росту населення Землі (чисельність земного населення складала 275 млн. у 1000 році, 1,6 млрд. у 1900 році і приблизно 6,7 млрд. чол. у 2009 році) і посилення впливу людського суспільства на природне середовище висунули проблеми раціонального використання всіх природних ресурсів і охорони природи.

Планетарні характеристики

Земля обертається навколо зірки по еліптичній орбіті (дуже близької до кругової) із середньою швидкістю 29765 м/с на середній відстані 149.6 млн. км за період рівний 365.24 доби. Земля має супутник — Місяць, що обертається навколо Землі на середній відстані 384400 км. Нахил земної осі до площини екліптики складає 66033`22``. Період обертання планети навколо своєї осі 23 год 56 хв 4.1 сек. Обертання навколо своєї осі викликає зміну дня і ночі, а нахил осі і обертання навколо Сонця — зміну пір року.

Форма Землі — геоїд, приблизно — еліпсоїд, сфероїд. Середній радіус Землі складає 6371.032 км, екваторіальний — 6378.16 км, полярний — 6356.777 км. Площа поверхні земної кулі 510 млн. км², об'єм — 1.083 * 1012 км², середня густина 5518 кг/м³. Маса Землі складає 5976 * 1021 кг. Земля має магнітне і тісно зв'язане з ним електричне поля. Гравітаційне поле Землі зумовлює її сферичну форму й існування атмосфери.

За сучасними космогонічними уявленнями Земля утворилася приблизно 4.7 млрд. років тому з розсіяної в протосонячній системі газової речовини. В результаті диференціації речовини Землі, під дією свого гравітаційного поля, в умовах розігріву земних надр виникли і розвилися різні за хімічним складом, агрегатним станом і фізичними властивостями оболонки — геосфери: ядро (у центрі), мантія, земна кора, гідросфера, атмосфера, магнітосфера. У складі Землі переважає залізо (34.6 %), кисень (29.5 %), кремній (15.2 %), магній (12.7 %). Земна кора, мантія і внутрішня частина ядра тверді (зовнішня частина ядра вважається рідкою). Від поверхні Землі до центру зростають тиск, густина й температура. Тиск у центрі планети 3.6 * 1011 Па, густина приблизно 12.5 * 10³ кг/м³, температура в діапазоні від 5000 до 6000 0С. Основні типи земної кори — материковий і океанічний, у перехідній зоні від материка до океану розвинута кора проміжної будови.

Геологічна будова

Внутрішнє ядро, за припущенням, має діаметр 2600 км і складається з чистого заліза чи нікелю, зовнішнє ядро товщиною 2250 км із розплавленого заліза або нікелю, мантія близько 2900 км товщиною складається переважно з твердих гірських порід, відділена від земної кори поверхнею Мохоровичича. Кора і самий верхній шар мантії утворюють 12 основних рухомих плато, деякі з них несуть континенти. Плато постійно повільно рухаються, цей рух називається тектонічним дрейфом.

Внутрішня будова і склад «твердої» Землі . 3. складається з трьох осн. геосфер: земної кори, мантії і ядра, яке, в свою чергу, поділяється на ряд шарів. Речовина цих геосфер різна за фіз. властивостями, станом і мінералогіч. складом. У залежності від величини швидкостей сейсміч. хвиль і характеру їх зміни з глибиною «тверду» Землю ділять на вісім сейсміч. шарів: А, В, С, D', D", Е, F і G. Крім того, в Землі виділяють особливо міцний шар літосферу і наступний, розм'якшений шар — астеносферу. Шар А, або земна кора, має змінну товщину (в континентальній області 33 км, в океанічній 6 км, в сер. 18 км).

Атмосфера Землі — атмосфера планети Земля, одна з геосфер, іншими словами суміш газів, що оточують Землю, та не відділяються завдяки силі тяжіння. Тиск атмосфери зменшується зі збільшенням висоти над поверхнею. Нижній шар атмосфери складається з азоту (78 %) і кисню (21 %), обидва гази перебувають в молекулярній формі (два атоми, з'єднані разом). Решту 1 %, складу належить, в основному, аргону (0,98 %) з невеликими добавками інших газів, включаючи пари води і вуглекислий газ (0,03 %).

Атмосфера відіграє вирішальну роль у різних природних циклах (круговерті води, вуглецевому циклі і азотному циклі). Вона є промисловим джерелом азоту, кисню і аргону, які отримують при фракційної дистиляції скрапленого повітря.

Майже 75 % маси атмосфери зосереджено у нижньому 10-кілометровому шарі, тобто у межах біосфери. Маса атмосфери становить одну мільйонну частину маси Землі.

4. Сприймання та усвідомлення навчального матеріалу.

1. Ознайомлення учнів зі змінами дня і ночі.

— Пригадайте спостереження за висотою Сонця над горизонтом протягом доби. Коли висота сонця найбільша?

— В якому місяці Сонце опівдні стоїть над горизонтом найвище? Найнижче? Чому?

— Яка тривалість дня і ночі у нашій місцевості?

— Пригадайте, коли тривалість дня і ночі однакова?

— Чи знаєте ви, як люди в давнину визначали день і ніч?

— Здавна люди, спостерігаючи за Сонцем, помітили, що вранці воно сходить із-за лінії горизонту; опівдні — піднімається вище, а ввечері заходить за лінію горизонту. Вони вважали, що Сонце рухається навколо Землі, тому буває день і ніч.

— Але це не так. Наша Земля обертається навколо своєї осі.

Вісь — це уявна лінія, що проходить через центр земної - кулі та Північний і Південний полюси. Земля обертається із заходу на схід, назустріч Сонцю. Обертання земної кулі навколо своєї осі спричиняє зміну дня і ночі. І це обертання дає основну одиницю часу — добу, і зумовлює розділення доби на 2 частини — день і ніч.

Земля здійснює повний оберт навколо осі за 24 год. Цей час називається добою.

Приклади: 1. з м’ячем, з глобусом.

Висновок: Отже, обертання Землі навколо своєї осі спричиняє зміну дня і ночі. Такий повний оберт земна куля робить за 24 години, тобто за добу.

Щодо прецесії.

Прецесія »випередження» - Явище переміщення точок рівнодень вздовж екліптики назустріч видимому, річному руху Сонця. ( Гіппарх в 2 ст. до н.е.)

Причиною прецесії – є вплив гравітаційних збурень з боку тіл сонячної системи на положенні осі добового обертання землі (Ньютон 1678 рік).

Фактори , які обумовлюють прецесію:

 тіло землі не є абсолютно твердим,

 тіло землі не має однорідної густини,

 тіло землі не сфера, а сфероїд з екваторіальним виступом,

 є нахил землі добового обертання землі до площини екліптики(66034’)

Приклад : Якщо ви у дитинстві гралися дзиґою, ви, певне, спостерігали за тим, як “гойдається” її вісь обертання, це теж прецесія.

Оскільки змінюється напрямок вісі обертання Землі, змінюються і розташування небесних полюсів.

Зміна пір року

Період обертання Землі визначає одиницю часу - доба. Вісь обертання Землі відхилена від перпендикуляра до площини екліптики на 23° 26,5' (у середині 20 ст.); у сучасну епоху цей кут зменшується на 0,47" протягом року. При русі Землі по орбіті навколо Сонця її вісь обертання зберігає майже постійний напрямок у просторі. Це приводить до зміни пір року. Гравітаційний вплив Місяця, Сонця, планет викликає тривалі періодичні зміни ексцентриситету орбіти і нахилу осі Землі, що є однією з причин багатовікових змін клімату.

Щодо нутації:

Нутацією »коливання» називають періодичні,невеликі коливання осі добового обертання землі, які накладаються на її прецесійний рух. (1737 рік. Дж. Брадлей).

Нутація зумовлена екліптичними формами орбіт Землі і Місяця.

4. Підведення підсумків уроку:

 що ми називаємо добою,

 яке явище ми називаємо прецесією,

 яке явище ми називаємо нутацією,

 яка атмосфера Землі,

 геологічна будова Землі,

 що є причиною прецесії.

Домашнє завдання:

Вивчити новий матеріал, §19.

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru mail.ru ya.ru blogger.com liveinternet.ru livejournal.ru memori.ru google.com yandex.ru del.icio.us
Залиште коментар!

grin LOL cheese smile wink smirk rolleyes confused surprised big surprise tongue laugh tongue rolleye tongue wink raspberry blank stare long face ohh grrr gulp oh oh downer red face sick shut eye hmmm mad angry zipper kiss shock cool smile cool smirk cool grin cool hmm cool mad cool cheese vampire snake excaim question

Коментар буде опубліковано після перевірки

Ім'я і сайт використовуються тільки при реєстрації

Авторизація Увійти через Loginza Facebook.

(обязательно)